ข้าวเปลือกเจ้า : พันธุ์หอมปทุมธานี 1
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59  
หน่วย : บาท/ตัน  
ปี 2559 ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ หอมปทุมธานี 1
ความชื้น 15% ความชื้น 25%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เดือน วันที่ โทร(035)423213, (081)7365940
   
มิถุนายน 1
10,750
8,700
  2
10,750
8,700
  3
10,750
8,700
  4
-
-
  5
-
-
  6
10,750
8,700
  7
10,750
8,700
  8
10,750
8,700
  9
10,750
8,700
  10
10,750
8.700
  11
-
-
  12
-
-
  13
10,750
8,700
  14
10,750
8,700
  15
10,750
8,700
  16
10,750
8,700
  17
10,750
8,700
  18
-
-
  19
-
-
  20
11,200
9,250
  21
11,200
9,250
  22
11,200
9,250
  23
11,200
9,250
  24
11,200
9,250
  25
-
-
  26
-
-
  27
11,200
9,250
  28
11,200
9,250
  29
11,200
9,250
  30
11,200
9,250