สับปะรดโรงงาน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
ปี 2559 สับปะรดโรงาน
โรงงานอาหารสยาม บริษัท  SAICO จำกัด กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด (เค.เอฟ.ซี.)
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี อ.นิคมพัฒนา ต.ข้างบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. (038)291391 จ.ระยอง โทร. (032)731267 โทร. (032)684234 โทร. (032)681578-9
เดือน วันที่ ผลขนาดใหญ่
มิถุนายน 1
12.00
11.60
12.00
12.60
12.50
  2
12.00
11.60
12.00
12.60
12.50
  3
12.00
11.60
12.00
12.60
12.50
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
  6
12.00
11.60
12.70
13.00
12.90
  7
12.00
11.60
12.70
13.00
12.90
  8
12.00
11.80
12.70
13.00
12.90
  9
12.00
11.80
12.70
13.00
12.90
  10
12.00
11.80
12.70
13.00
12.90
  11
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
  13
12.00
11.80
13.00
13.20
13.10
  14
12.00
11.80
13.00
13.20
13.10
  15
12.00
11.80
13.00
13.20
13.10
  16
12.00
12.00
13.00
13.20
13.10
  17
12.00
12.00
13.00
13.30
13.20
  18
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
  20
12.00
12.00
13.20
13.40
13.30
  21
12.00
12.00
13.20
13.40
13.30
  22
12.00
12.00
13.20
13.50
13.40
  23
12.00
12.00
13.20
13.50
13.40
  24
12.00
12.00
13.20
13.50
13.40
  25
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
  27
12.00
12.00
13.20
13.60
13.50
  28
12.00
12.00
13.20
13.60
13.50
  29
12.00
12.00
13.20
13.60
13.50
 
30
12.00
12.00
13.20
13.60
13.50