ปาล์มน้ำมัน 
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือนพ.ค. 59
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย น้ำหนักมากกว่า 15 กก. ขึ้นไป
โรงงานสุขสมบูรณ์ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด บ.ศรีเจิญปาล์มออยล์ จำกัด บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวน
ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ อ.พระแสง ต.นาโพธิ์ อ.สวี ต.ทุ่งคา อ.เมือง ปาล์มน้ำมันกระบี่
จ.ชลบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร จ.ชุมพร อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
เดือน วันที่ โทร. (038)442999 กด1 โทร. (077) 278600-4 โทร. (077) 531197 โทร. (077) 641604-5 โทร. (075) 618176
มิถุนายน 1
5.65
5.10
5.20
5.30
5.40
  2
5.65
5.20
5.20
5.30
5.40
  3
5.65
5.20
5.20
5.30
5.40
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
-
  6
5.65
5.20
5.30
5.30
5.40
  7
5.65
5.30
5.30
5.30
5.40
  8
5.65
5.30
5.40
5.40
5.20
  9
5.65
5.30
5.40
5.40
5.20
  10
5.65
5.30
5.50
5.40
5.20
  11
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
  13
5.65
5.40
5.60
5.50
5.20
  14
5.65
5.40
5.60
5.50
-
  15
5.65
5.50
5.60
5.50
5.50
  16
5.65
5.70
5.80
5.70
5.60
  17
5.65
5.80
6.00
5.90
5.60
  18
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
  20
5.65
5.90
6.00
6.00
5.70
  21
5.65
6.00
6.00
6.00
5.80
  22
5.65
6.00
6.00
6.00
5.80
  23
5.85
6.00
6.00
6.00
6.00
  24
5.85
6.00
6.10
6.00
6.00
  25
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
  27
5.85
6.10
6.20
6.00
6.05
  28
5.85
6.20
6.40
6.40
6.05
  29
6.05
6.40
6.40
6.40
6.05
  30
6.05
6.50
6.40
6.40
6.03