น้ำยางสด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดประมูลและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

       
<< ข้อมูลเดือน พ.ค. 59
       
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2559 น้ำยางสด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)

ร้านแสงตะวันการยาง

(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)

บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
หจก. ทองไทยนาบอน
อ.ปลวกแดง อ.หลังสวน อ.เคียนซา อ.นาบอน อ.นาบอน
จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
เดือน วันที่   โทร. 081-6770993 โทร. 087-8897755   โทร. 075-491377
มิถุนายน 1
41.00
50.50
50.00
52.00
52.00
  2
41.00
49.00
50.00
51.00
51.00
  3
41.00
49.00
50.00
51.00
51.00
  4
-
-
-
-
-
  5
-
-
-
-
  6
41.00
49.00
49.00
50.00
50.00
  7
41.00
48.00
48.00
49.00
49.00
  8
41.00
48.00
48.00
49.00
49.00
  9
40.00
48.00
48.00
48.50
48.50
  10
40.00
49.00
46.00
47.50
47.50
  11
-
-
-
-
-
  12
-
-
-
-
-
  13
38.00
46.00
46.00
45.00
45.00
  14
38.00
44.00
43.00
45.00
45.00
  15
38.00
44.00
43.00
45.00
45.00
  16
38.00
44.00
43.00
45.00
45.00
  17
38.00
45.00
44.00
46.00
46.00
  18
-
-
-
-
-
  19
-
-
-
-
-
  20
38.00
46.00
46.00
47.50
47.50
  21
38.00
46.00
46.00
47.50
47.50
  22
40.00
46.00
46.00
48.00
48.00
  23
41.00
46.50
47.00
49.50
48.50
  24
41.00
46.50
47.00
49.50
48.50
  25
-
-
-
-
-
  26
-
-
-
-
-
  27
41.00
46.00
46.00
47.00
47.00
  28
41.00
45.00
45.00
46.00
46.00
  29
40.00
44.00
45.00
46.00
46.00
  30
40.00
44.00
45.00
46.00
46.00