ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2556-2560


ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

ชนิดพืช  2556 2557 2558 2559 2560
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
หอมหัวใหญ่   -    -          0.03 0.16 0.20 0.00
มะเขือเทศ 48.54 741.77 38.12 918.04 68.29 754.75 29.61 745.99 38.34 5,452.44
พริก 53.53 375.33 522.44 298.36 65.75 319.01 32.25 455.93 57.58 769.87
กระเทียมใบ 0.20 0.17    -      -   0.01 0.06    -      -   0.10 0.00
กะหล่ำดอก 2.46 19.30 2.82 27.77 2.26 20.05 3.63 68.79 2.87 29.85
กะหล่ำปลี 11.84 45.14 13.80 46.35 6.09 26.90 12.44 55.88 11.56 62.63
ข้าวโพด  20,808.99   2,155.52  29,023.27   2,541.40  21,803.79   1,882.81  17,489.30   1,432.25 21,843.82 2,124.47
ข้าวโพดหวาน   1,363.36 176.65 608.58 141.96   3,140.18 218.15   1,242.91 234.77 614.90 260.60
ข้าวฟ่าง    -      -   0.50 0.05                 -               -   -   -  
คะน้า 4.24 1.61 3.04 1.13 2.00 1.06 3.31 1.23 4.03 1.01
แคนตาลูป 25.18 87.93 17.15 49.25 10.70 35.62 1.07 6.84 0.50 2.49
แตงกวา 79.48 252.57 69.59 229.62   1,725.11 189.26 65.22 299.25 64.32 291.50
แตงโม 139.25 401.80 144.95 416.04   1,017.52 554.03 187.08 711.35 163.76 708.24
ถั่วเขียว 18.00 0.02 24.00 0.04 66.39 0.10 44.93 15.70 94.44 4.76
ถั่วฝักยาว 140.34 82.62 168.61 50.24 172.48 67.13 141.36 49.49 154.85 54.48
ถั่วลันเตา 12.55 4.68 7.50 1.42 4.28 1.00 5.63 1.58 4.64 1.26
ถั่วเหลือง 5.83 0.17    -      -              6.81        0.83 21.01 2.67
ทานตะวัน 3.17 0.60 0.21 0.10 1.45 231.10 20.06 5.36 92.30 227.55
บรอคโคลี 0.30 2.66 0.43 3.55            0.28        6.11 0.24 6.33
บวบเหลี่ยม 24.05 45.25 21.43 40.76 21.38 45.57 15.54 39.07 19.77 50.83
ผักกาดกวางตุ้ง 81.04 45.53 103.47 10.67 41.74 8.25 28.18 7.68 29.38 6.01
ผักกาดขาว 7.83 3.70 12.79 4.55 10.47 2.76 15.01 6.82  5.77 2.87
ผักกาดเขียว 268.42 20.35 78.03 9.20 10.46 2.26 53.33 9.39 388.48 50.81
ผักกาดหอม 10.72 5.23 10.23 4.89 10.35 7.68 3.58 4.91  7.43 10.70
ผักกาดหัว 68.34 11.92 32.10 6.36 685.89 8.56 49.21 10.74 24.21 5.35
ผักชี 190.86 18.45 63.26 12.98 203.71 18.95 132.59 13.08 120.86 13.05
ผักบุ้งจีน 823.91 69.60   1,368.56 109.33   1,490.11 125.01   1,103.36 90.94 1,413.44 145.70
มะระ 23.08 46.91 0.03 0.07                 -               -      
มะเขือยาว 15.07 43.14 9.00 41.18 4.43 23.68 4.53 26.30 4.37 24.08
มะเขือเปราะ 0.15 0.55 0.81 1.53 0.14 1.77 0.21 1.55 0.15 1.42
ฟัก/แฟง 1.00 1.68    -      -                   -               -      
กระเจี๊ยบเขียว 24.12 20.22 30.61 26.63                 -               -   43.62 36.92
ฟักทอง 57.10 92.45 940.15 124.54 77.47 109.06 69.38 279.85    
แตงเทศ   1.29 5.16    -      -   0.63 1.22 0.00 0.00 0.51 0.81
แตงร้าน   10.49 32.24 20.84 60.87 23.39 79.80    -      -   31.40 115.88
ปาล์มน้ำมัน 20.15 1.07    -      -                   -               -    0.41*  10.58
ฟัก   0.18 1.91 0.42 0.41 2.06 1.97 10.18 165.17    
แฟง 0.72 3.88 1.95 4.02 2.19 6.84 1.56 9.02   0.27 0.51
มะเขือม่วง   0.25 3.33 2.42 5.62 4.56 15.22 7.94 33.59    1.61 4.65
มะระขี้นก 27.52 57.56 50.56 96.57 79.07 113.87 61.57 142.98   9.33 43.68
มะระจีน   10.49 25.24 13.71 37.45 11.24 30.38 15.17 49.06 58.57 151.09
มะละกอ   0.20 6.48 0.42 9.56 0.86 14.25 0.40 13.38 20.74 54.33
เมล่อน   18.33 55.00    -      -   319.89 99.63    -      -   0.38 10.64
ฟังทง - - 0.01 0.03                 -               -   51.23 175.57
มะเขีอขาว - - - -                 -               -      
บรอคโคลี - - - - 0.28 4.00 31.13 30.79    
กระเจี๊ยบเขียว - - - - 19.65 16.51 19.11 69.90    
แตงร้าน             0.00 0.00    
ถั่วเขียวผิวดำ             40.04 166.30 36.41 10.14
เมล่อน                         -               -      
รวมอืนๆ             0.07 298.24    
 รวม   24,402.57   4,965.40  33,405.77   5,332.56 31,106.28 5,038.27  20,948.04   5,560.27 25,849.26 10,925.77

ที่มา : ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปาล์มน้ำมัน ปริมาณส่งออก 201,455 เมล็ด มูลค่า 6.63 ล้านบาท

อัพเดทข้อมูล 2 เมษายน 2561