ผู้อำนวยการกอง
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร            
      นางอัญชนา ตราโช                          นายฉันทานนท์ วรรณเขจร                        ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
        รองเลขาธิการฯ                                  รองเลขาธิการฯ                                     รองเลขาธิการฯ
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ congratulation gif

                            

                    

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร          
   
 ฝ่ายบริหารทั่วไป   โทร. 0-2940-6985          โทรสาร 0-2940-6489